เทคนิคในการสอนให้ลูกเป็นคนคิดบวก

ในสมัยนี้โลกเรามีการเปลี่นแปลงทุกวัน มักจะมีเรื่องโน้นเรื่องนี้มากมายมาให้เราต้องคิด สิ่งหนึ่งที่พ่อแม่สามารถปลูกฝังให้ลูกได้ตั้งแต่เด็กๆนั่นคือการสอนให้เขาเป็นคนที่คิดเป็น การคิดเป็นในที่นี้ไม้ได้หมายถึงการเรียนเก่ง แต่หมายถึงการเข้าใจโลกการเข้าใจชีวิต เพราะเมื่อเขารู้จักวิธีคิดแล้วนั้น ต่อไปในอนาคต เขาสามารถที่จะใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขและมองโลกในแง่ดี การสอนให้เด็กคิดเป็นนั้นเป็นสิ่งที่ดี เพราะเมื่อเจอเหตุการณ์อะไรที่ร้ายแรงแล้ว เขาสามารถที่จะรับรู้การเกิดขึ้น การเปลี่ยนแปลงได้ จะทำให้เขาไม่เครียด ไม่คิดทำร้ายตัวเองหรือทำร้ายผู้อื่น และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ ซึ่งสิ่งเหล่านี้เราต้องมีการปลูกฝังมาตั้งแต่เล็ก จะมีหลักการดังต่อไปนี้ 1. การเข้าใจพัฒนาการตามวัยของลูก ข้อนี้เป็นการเริ่มต้นที่สำคัญ ไม่ว่าทั้งพ่อและแม่อยากจะส่งเสริมลูกในเรื่องใดๆ หากมีความเข้าใจด้านพัฒนาการของเขาตามช่วงวัย เข้าใจพฤติกรรมและหลีกเลี่ยงการใช้ความรุนแรง ก็จะส่งผลให้เขาเป็นเด็กที่ดีได้

Read More

เมื่อทุกอย่างพร้อม… อยากมีบุตร… แต่เขาไม่มา

ในแต่ละปีสภาพเศรษฐกิจของไทยกำลังถดถอยจากสถานการณ์ทางการเมือง ทั้งเมืองไทยและต่างประเทศที่คุกรุ่นต้องจับตาดู พนักงานเงินเดือนที่มีคู่รักและสมรสกันเรียบร้อยต่างรอโอกาสที่เหมาะสม เพราะความอยากมีบุตรสักหนึ่งต้องมีความพร้อมในหลายด้าน โดยเฉพาะเรื่องทุนสำหรับส่วนต่าง ๆ ตั้งแต่ค่าเลี้ยงดู ค่าเทอม ค่าเรียนพิเศษ ฯลฯ การมีทายาทสักคนคนเป็นพ่อและแม่ต้องแบกรับภาระไปเกือบตลอดชีวิต คู่สมรสในปัจจุบันจึงเลือกสร้างฐานะทางการเงินในแข็งแรงและมีช่องทางทำเงินให้เยอะไว้ก่อน และวางแผนทุกการใช้จ่ายอย่างรัดกุมที่สุด เมื่อคุณได้อยากหนึ่งย่อมเสียอีกอย่างหนึ่งไป บ่อยครั้งที่ความพร้อมหลาย ๆ ด้านพรากโอกาสการให้กำเนิดทายาทของครอบครัว เพราะช่วงอายุที่ล่วงเลยไป รวมถึงสุขภาพและความพร้อมของร่างกายที่ลดลง นอกจากนั้น คุณพ่อคุณแม่ที่มีปัญหาเกี่ยวกับการมีบุตรมาตั้งแต่แรก อาทิ ผนังมดลูกของคุณแม่บางเกินไป น้ำเชื้อของคุณพ่อไม่แข็งแรงดี

Read More